Prudnickie Centrum Medyczne

Oddział Ginekologiczno-Położniczy jest wyposażony w 10 łóżek. Oddział zapewnia pacjentkom całodobową opiekę oraz diagnostykę i leczenie na wysokim poziomie. Oddział  dysponuje dwoma salami porodowymi z możliwością przeprowadzania porodów rodzinnych. W trakcie porodu pacjentka może korzystać z następujących metod łagodzenia bólu porodowego: ENTONOX („gaz rozweselający”), ELLE TENS (stymulacja nerwów prądem o niskiej częstotliwości) oraz znieczulenie przewodowe (po wcześniejszej konsultacji anestezjologicznej). Oddział Położniczy w zakresie dodatkowych usług medycznych oferuje pacjentkom płatną usługę pobierania krwi pępowinowej. Krew pępowinową pobierają przeszkolone w tym zakresie położne, pracujące na sali porodowej. Szpital prowadzi darmową szkołę rodzenia.

Adres
ul. Szpitalna 14 
48-200 Prudnik
tel. (77) 406 78 00 
http://www.pcm.prudnik.pl/

Bobasy

Ostatnio dodane

WASZE OPINIE

Ostatnio dodane